SCANLEAD

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II

Autoritate Contractanta: Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, CCCDI – UEFISCDI

Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare

Direcţia de Cercetare: 9 – Cercetare socio-economica si umanista

SCANLEAD
-  „Program Privind Stabilirea si Solutionarea Aspectelor Sociale in Relatie cu Expunerea Ocupationala la plumb si  SO2 din industria acumulatorilor AUTO”

Acronim: SCANLEAD
Domeniul - 9. CERCETARE SOCIO-ECONOMICA SI UMANISTA
Contract nr. 92-092 / 01.10.2008
Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe
Durata contractului: 36 luni
Contractor: SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL Cluj Napoca
Director de proiect: Prof. Dr. Eugen Stelian Gurzau
Telefon, 0264 - 432979, 0264 – 532972,
Fax: 0264 – 534404
E-mail: egurzau@ehc.ro  

Rezumatul proiectului

Proiectul abordeaza problematica sanatatii si sigurantei/securitatii locurilor de munca in relatie cu expunerea ocupationala la Pb si SO2 la Rombat Bistriţa- operator major de acumulatori auto. Obiectiv principal: Integrarea conceptului de securitate a muncii si protectia sanatatii in costurile tehnologice si cresterea competitivitatii produsului finit la nivelul UE. Scop: implementarea sistemului integrat de securitate a muncii si protectiei sanatatii ocupationale la un operator de acumulatori romanesc cu rol major pe piata interna. Implementarea controlului locurilor de munca, in intreprinderile producatoare de acumulatori auto, va conduce la diminuarea riscului la locurile de munca cu expunere la Pb si SO2 si imbunatatirea starii de sanatate a muncitorilor. Pe tot parcursul proiectului rezultatele obţinute sunt diseminate prin activităţi suport specifice, instruiri şi seminarii organizate de CMS-CO cu invitaţi străini de renume.