Etapa IV

ETAPA IV

Implementarea controlului locurilor de muncă cu validarea rezultatelor obţinute în scopul creşterii sănătătii şi siguranţei/securităţii locurilor de muncă în intreprinderile producătoare de acumulatori- auto
Termen: 05.09.2011

 Activitatea IV.1. Elaborarea unui plan de reducere a concentraţiilor plumbului şi SO2 de la locurile de muncă cu depăşiri ale limitelor maxime admise

Activitatea IV.2. Identificarea alternativelor de control a emisiilor şi studiul posibilităţilor de aplicare şi implementare a controlului expunerii

Actvitatea IV.3. Alegerea soluţiei optime pe baza evaluării eficienţei, costurilor şi disconfortului creat

Activitatea IV.4. Demonstratea funcţionalităţii şi utilităţii modelului experimental prin prisma creşterii sănătăţii şi siguranţei/securităţii la locurile de muncă în unităţile producătoare de acumulatori auto.

Activitatea IV.5. Elaborarea modelului funcţional pe baza indicatorilor specifici şi a studiului efectuat privind controlul expunerii prin protecţie respiratorie la personalul  expus din cadrul ROMBAT

Activitatea VI.6. Diseminarea rezultatelor obţinute pe baza parteneriatelor naţionale şi internaţionale existente şi a celor dezvoltate pe parcursul proiectului. Reactualizarea pagina WEB

Rezultate
1. Studiu de necesitate publică de interes naţional
2. Bază de date integrată privind sănătatea şi siguranţa/securitatea locurilor de muncă pentru industria acumulatorilor auto
3. Model funcţional de implementare a noilor proceduri privind controlul activităţii,  a pericolului ca şi parte componentă a sistemului integrat de securitate a muncii şi protecţiei sănătăţii ocupaţionale la locurile de muncă.
4. Stdiu de caz de demonstrare a funcţionalităţii şi utilităţii modelului experimental prin prisma creşterii sănătăţii şi siguranţei/securităţii la locurile de muncă în unităţile producătoare de acumulatori auto.
5. Elaborarea procedurii privind stabilirea prin testul presiunii pozitive şi negative a tipului de protecţie respiratorie la nivel individual pentru personalul angajat la nivelul operatorului ROMBAT.
6. Diseminare: elaborare carte, articol, reactualizare pagina WEB.