Etapa III

ETAPA III

Studiul calităţii atmosferei la locurile de munca de la ROMBAT, identificate cu potenţiale riscuri pentru siguranţa/securitatea angajaţilor, si monitorizarea sănătăţii.
Elaborarea documentaţiei modelului experimental cu stabilirea variantelor experimentale si simularea modelului pe baza măsurătorilor, analizelor si stabilirea intervariabilitătii indicatorilor specifici pentru locurile de munca, la nivel individual.
Termen: 10.12.2010

Activitatea III.1.Conceptualitate, strategie şi durabilitate cu privire la sănătatea şi siguranţa /securitatea locurilor de muncă la întreprinderi producătoare de acumulatori auto.

Activitatea III.2. Validarea metodei de studiu adoptate prin determinări preliminare, punctuale în vederea  stabiliririi gradului de poluare cu Pb si SO2 la locurile de muncă

Activitatea III.3.
Monitorizarea concentraţiilor de plumb şi SO2 în vederea  evaluării calităţii atmosferei la locurile de muncă investigate

Activitatea III.4. Monitorizarea medicală a muncitorilor de la locurile de muncă investigate.

Activitatea III. 5. Determinarea pulberilor respirabile (PM10). Sampling pentru determinarea plumbului de pe mâini. Elaborarea documentaţiei model experimental

Activitatea III. 6. Determinarea concentraţiilor de plumb prin spectroscopie de fluorescenţă în raze X

Activitatea III.7. Corelaţii între concentraţiile de plumb determinate  în atmosfera locurilor de muncă investigate şi concentraţia plumbului din sângele muncitorilor monitorizaţi. Corelaţii între rezultatele obţinute şi valorile limită de expunere profesională la plumb şi SO2

Activitatea III.8. Educaţia şi instruirea muncitorilor monitorizaţi privind măsurile specifice de protecţie şi control. Articole publicate. Integrarea rezultatelor proiectului în aria cercetării româneşti. Reactualizarea paginii Web a proiectului.

Rezultate

      1. Studiu de necesitate publică de interes regional
      2. Bază de date integrată privind sănătatea şi siguranţa-securitatea locurilor de muncă pentru industria acumulatorilor auto.
      3. Model experimental cu stabilirea variantelor experimentale şi simularea modelului experimental pe baza măsurătorilor, analizelor şi stabilirea intervariabilităţii indicatorilor specifici pentru locurile de muncă la nivel individual
        4. Program educaţional modern de marketing social in vederea creşterii nivelului de cunoştinţe cu privire la măsurile  specifice de protecţie şi control precum şi schimbarea atitudinilor şi precticilor nesănătoase
        5. Diseminare: elaborare carte, articol, reactualizare pagina WEB.