Obiective

Proiectul abordeaz─â mai multe obiective concrete, care au drept scop implementarea controlului locurilor de munca la nivelul cerintelor UE, in intreprinderile producatoare de acumulatori auto, ce va conduce la diminuarea riscului si cresterea sigurantei/securitatii la locurile de munca cu expunere la Pb si SO2 prin imbunatatirea starii de sanatate a muncitorilor. Obiectivele generale sunt:

  1. Cresterea capacitatii parteneriale si interdisciplinare in adresarea problemelor de securitate a muncii la operatori romani in domeniul acumulatorilor auto, cu influenta locala si multiregionala;
  2. Integrarea conceptului de securitate a muncii si protectia sanatatii in costurile tehnologice si cresterea competitivitatii produsului finit la nivelul UE.