Articole

 Articole publicate în reviste

1. The heavy metals pollution and the adverse effects on human health;  Autori: Daniela Violeta Dumitrescu, E. S. Gurzău, A.E. Gurzău, D. Marchean, I.Chera;
Revista: Studia Universitatis –Ambientum, Nr.2008/II/1-2, pag.62-67, ISSN: 1843-3855

2. Aspecte biotoxicologice în expunerea la plumb în tehnologia fabricării de acumulatori, Aurelia Pintea, Iulia Neamţiu, Acta Medica Transilvanica, nr. IV, 2010, ISSN 1453-1968

3. Starea de  sănătate  a unui lot de muncitori expuşi profesional la plumb într-o intreprindere producătoare de acumulatori auto,  Autori Aurelia Pintea, Gurzău Eugen Stelian, Iulia Neamţiu, Neagu Cristina, Acta Medica Transilvanica, nr. IV, 2011, ISSN 1453-1968


Articole publicate în Proceeding-uri ale diverselor conferinţe

1. Aspecte privind calitatea aerului dintr-o unitate producătoare de acumulatori auto ca problematică de securitate a locuilor de muncă, Autori: Rusu Olivia Anca, Pintea Aurelia, Pop Cristian, Popa Ovidiu, Gurzău Eugen Stelian, Conferinţa Naţională de Sănătate Publică cu participare internaţională "Guvernanţă, intelligence şi securitate în secolul XXI "- UBB Cluj Napoca, 27 mai 2011

Articole prezentate la Conferinţe Internaţionale

 
Articole publicate în Proceeding-uri ale diverselor conferinţe

1. Hot spots and lead poisoning în children, still a major problem; Authors: Gurzau E.S, Neamtiu I.; 3rd WHO International Conference on Children’s Health and the Environment, iunie 2009, Proceedings, Busan, Republic of Korea